Zachęcam do korzystania
Jacek Żyliński

17.08.2017
 
Strona główna
Rocznica urodzin: Grażyna Auguścik, Marian Borkowski, Zygmunt Mycielski
Rocznica śmierci: Harold Adamson, Ira Gershwin, Karl Zeller, Wiesław Katana, Zofia Terne
Indeks płyt Indeks zawiera wykazy płyt wydanych przez poszczególne wytwórnie z podziałem na rodzaj nośnika. W wykazie pominięte zostały wydawnictwa tzw. rzemieślnicze.
Indeks osób Indeks zawiera wykaz osób, które w jakiś sposób przyczyniły się do powstania polskich płyt gramofonowych. Sa to oczywiście wykonawcy, lecz również autorzy nagranych utworów, realizatorzy dźwięku, fotograficy, graficy i redaktorzy. Sa tu również zespoły muzyczne oraz firmy, które udzieliły licencji. Dla każdej pozycji indeksu można znaleźć wykaz płyt, do powstania których dana osoba się przyczyniła.
Indeks utworów Indeks zawiera wykaz utworów, które zostały nagrane na polskich płytach gramofonowych. Dla każdej pozycji podane zostały podstawowe dane, w przypadku niektórych starszych utworów ich teksty oraz zamieszczony został wykaz płyt na których utwór został nagrany.
Indeks uzupełnień Indeks zawiera wykaz zmian i uzupełnień w bazie płyt. Nowe pozycje zostały wyróżnione gwiazdką.
Kontakt Zwracam się do wszystkich miłośników polskiej muzyki z prośbą o nasyłanie uzupełnień oraz korekt zauważonych błędów. Szczególnie zależy mi na uzupełnieniu katalogu o brakujące pozycje. Jeśli masz jakąś płytę lub kasetę, której
- nie ma w katalogu
- opis jest niepełny
- brak jest jej skanów
- jest inna wersja okładki lub etykiety niż Twoja
NAPISZ maila. Ja sam nie jestem w stanie dotrzeć do wszystkich źródeł informacji jak również nie jestem w stanie na bieżąco wyszukiwać błędy. Tylko dzięki Waszym listom jest szansa, by prezentowana strona zawierała jak najmniej błędów i jak najwięcej informacji. Najlepszym źródłem informacji są dla mnie skany okładki i etykiet ewentualnie czytelne zdjęcia.

Interesują mnie również:
- Informacje o wszelkich wydawnictwach fonograficznych wydanych przez polskie firmy (winyle, CD, VHS, DVD, pocztówki dźwiękowe, kasety i szpule magnetofonowe a nawet te najstarsze nosniki dźwięku z początków fonografii polskiej). Również tych firm, których nie obejmuje obecnie mój katalog. W przyszłości chętnie dołączę je do strony
- Skany katalogów polskich firm fonograficznych
- Skany programów festiwali krajowych każdego rodzaju muzyki
©2009 Jacek Żyliński